Sálfræðingur

Hlutverk
Sálfræðingur sem starfar við grunnskóla Kópavogs er hluti af skólaþjónustu sveitarfélagsins og fulltrúi skólaþjónustunnar í nemendaverndarráði.

Skólaþjónusta  mótast af heildarsýn á aðstæður og hagsmuni nemenda óháð því hver veitir þjónustuna. Sálfræðingur vinnur í nánu samstarfi við nemendur, foreldra og fagfólk sem kemur að málefnum nemenda.

Hlutverk sálfræðinga í grunnskólum snýr að athugunum, ráðgjöf og viðtölum. Sálfræðingar koma einnig að forvarnar- og fræðslustarfi.

Stjórnun
Sálfræðingur starfar í viðkomandi skóla og vinnur undir daglegri verkstjórn skólastjóra og í samvinnu við starfsfólk skóla. Verkefnastjóri skólaþjónustu hefur umsjón með sálfræðiþjónustu í grunnskólum.

Starfsfyrirkomulag
Sálfræðingur situr fundi nemendaverndarráðs en hlutverk þess er að samræma störf þeirra sem sjá um málefni einstakra nemenda. Sálfræðingur situr í ráðinu sem fulltrúi skólaþjónustu  sveitarfélagsins. Sótt er um þjónustu sálfræðings með rafrænni beiðni sem foreldrar skrifa undir með rafrænni undirskrift. Nemendur í 9. og 10. bekk geta einnig óskað sjálfir eftir ráðgjafarviðtali án aðkomu foreldra.

Hægt er að óska eftir aðkomu sálfræðings þegar áhyggjur vakna af námsframvindu, hegðun eða líðan nemenda. Sálfræðingur leggur mat á stöðu nemandans og leggur fram tillögur um næstu skref í samvinnu við nemendur, foreldra og fagfólk. Íhlutun sálfræðings getur falist í greiningu, ráðgjöf, viðtölum og þverfaglegri teymisvinnu. Ef það er mat sálfræðings að nemandi þurfi víðtækara úrræði en skólinn veitir skal hann vísa á slík úrræði.

Sálfræðingur kemur einnig að almennri ráðgjöf og fræðslu fyrir nemendur, foreldra og fagfólk um málefni sem eru á hans sérsviði.

Sálfræðingar við grunnskóla Kópavogs funda reglulega með verkefnastjóra skólaþjónustu grunnskóladeildar.

Ef óskað er eftir aðstoð sálfræðings, sækir skólinn um fyrir barnið. Umsjónarkennari gerir það í samráði við forráðamenn barnsins. Umsóknin fer fyrir nemendaverndarráð sem tekur ákvörðun um hvort vísa eigi málinu til sálfræðings. Ávallt skal liggja fyrir skriflegt samþykki forráðamanna áður en afskipti sálfræðings hefjast um málefni barnsins.

————————————————-
Við Kársnesskóla starfar sálfræðingurinn, Erlendur Egilsson sem vinnur greiningar og ráðgjafarstörf.

Erlendur útskrifaðist sem sálfræðingur frá Árósarháskóla árið 2010 og hóf störf sem slíkur sama ár á Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH). Hann starfaði fyrst um sinn á göngudeild Barna- & unglingageðdeildar LSH og færði sig svo yfir á Barnaspítla Hringsins.
Hvað rannsóknarstarf varðar hefur Erlendur sinnt rannsóknum á þroska- & hegðunarrannsóknum, s.s. einhverfurófsröskunum og í doktorsnámi sínu skoðað virkni snjallsímalausnar við ofþyngd og offitu hjá börnum. Erlendur hefur undanfarin ár verið þróunarstjóri fyrir sænsk-íslenska heilbrigðishugbúnaðarfyrirtækið SidekickHealth samhliða rannsóknarstörfum.
Hann hefur unnið með afreksíþróttafólki í störfum fyrir Íþrótta – & ólympíusamband Íslands, Íþróttasamband fatlaðra og sjálfsstætt starfandi sálfræðingur. Erlendur hefur sinnt sálfræðiþjónustu fyrir hópíþróttalið efstu deilda, landslið og einstaklingsíþróttafólk í fremstu röð ýmissa íþróttagreina.  Sem sjálfsstætt starfandi sálfræðingur sérhæfir hann sig í þjónustu við börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra auk þjónustu við afreksíþróttafólk á öllum aldri.