Reglur um skólasókn

Lögum samkvæmt eru foreldrar ábyrgir fyrir því að börn þeirra sæki skóla. Kennarar og ritari skrá skólasókn í mentor og þar geta nemendur, foreldrar og kennarar fylgst með ástundun. Nemendum ber að mæta í allar kennslustundir og eiga frá upphafi skólagöngu að temja sér stundvísi. Veikindi skal tilkynna til ritara í s. 441-4600 eða á mentor. Umsjónarkennari gefur leyfi sem nemur einum skóladegi en lengra leyfi þarf að sækja um á heimsíðu skólans http://www.karsnesskoli.is/ eða í tölvupósti til stjórnenda. Leyfisbeiðnir eiga alltaf að berast með fyrirvara, þ.e. ekki er hægt að óska eftir leyfi eftir á.

Þegar grunur vaknar um skólasóknarvanda, þrátt fyrir tilkynntar fjarvistir, skal skoða tilkynningar um veikindi og leyfi síðustu þriggja skólamánaða eða lengra aftur ef langt er liðið á skólaárið (staðfest langtímaveikindi eru hér frátalin).