Námsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafi Kársnesskóla er Ásthildur Guðlaugsdóttir og starfar hún á öllum skólastigum.

Viðtal við náms- og starfsráðgjafa stendur öllum nemendum skólans til boða.  Nemendur og forráðamenn þeirra geta óskað eftir viðtali hvenær sem er en auk þess geta umsjónarkennarar, sérkennarar, deildarstjórar og nemendaverndarráð vísað nemendum til námsráðgjafa. Náms- og starfsráðgjafi er málsvari nemenda og trúnaðarmaður og aðstoðar nemendur við að leita lausna á sínum málum.

Viðtalstímar eru alla daga eftir samkomulagi bæði fyrir nemendur og forráðamenn.
Nemendur og forráðamenn þeirra eru hvattir til að nýta sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa

Námsráðgjafi er bundinn trúnaðarskyldu varðandi allar upplýsingar sem hann fær um nemendur og/eða nemendahópa.

 

Sími: 441-4607 netfang: asth@kopavogur.is

Helstu verkefni námsráðgjafa:

 • Að aðstoða nemendur og ráðleggja varðandi námstækni, námsaðferðir, lestraraðferðir, prófundirbúning, skipulagningu tíma og áætlanagerð
 • Að veita nemendum stuðning og ráðgjöf vegna tímabundinna erfiðleika og áfalla
 • Að veita nemendum persónulega ráðgjöf og stuðning vegna erfiðleika í einkalífi
 • Að vinna að eineltismálum samkvæmt eineltisáætlun skólans og í samstarfi við umsjónarkennara, deildarstjóra og annað starfsfólk eftir því sem við á
 • Að miðla upplýsingum til nemenda og forráðamanna um möguleika og framboð á námi og störfum að grunnskóla loknum
 • Að aðstoða nemendur við að gera sér grein fyrir áhugasviðum sínum og meta hæfileika sína raunsætt miðað við nám og störf
 • Að skipuleggja náms- og starfsfræðslu í skólanum
 • Að sitja í nemendaverndarráði skólans og vinna í nánu samstarfi við umsjónarkennara og annað starfslið skólans auk skólasálfræðings og annarra sérfræðinga er koma að málefnum nemenda
 • Að sitja í áfalla- og eineltisteymi skólans og vinna eftir áætlunum skólans þegar þörf er á

 

Upplýsingar um framhaldsskóla

Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, hafa hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða hafa náð 16 ára aldri eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla. Þeir eiga jafnframt rétt á því að stunda nám í framhaldsskóla til 18 ára aldurs vegna fræðsluskyldu við ólögráða nemendur.
Allir nemendur eiga rétt á námi við sitt hæfi í samræmi við óskir og hæfni. Framhaldsskólar bjóða nú upp á:

 • Um það bil 100 námsbrautir,
 • þar af 87 starfsnámsbrautir.
 • Námsbrautirnar eru ólíkar að lengd og inntaki en námslengd getur verið frá einni til tíu anna.
 • Af öllum námsbrautum eru leiðir til frekara náms.


Gagnlegir hlekkir

Menntamálastofnun

 • Ýmsar upplýsingar sem tengjast grunnskólunum

Menntamálastofnun – innritun í framhaldsskóla

 • Innritun í framhaldssk

Rasmus

 • Stærðfræðivefur með verkefnum fyrir öll skólastig

Skólavefurinn

 • Vefur sem inniheldur kennsluefni og verkefni

 

F1orvarnir og heilbrigðismál:

Landlæknisembættið 

 • Fræðsla um heilbrigt líferni og forvarnir

Doktor.is 

 • Óháður fræðsluvefur um heilbrigðismál

Sjálfsmynd.is

 • Síða þróuð af fagfólki til aðstoðar foreldrum, kennurum og öðrum sem starfa með börnum við að byggja upp sterkari sjálfsmynd og líkamsímynd

Forvarnir

 • Vefsetur fræðslumiðstöðvar í fíknivörnum

Geðhjálp 

 • Fræðsluvefur Geðhjálpar um geðraskanir

Geðrækt

 • Fræðslu- og forvarnarvefur um geðheilsu

Persona.is

 • Sálfræðivefur með ýmsum upplýsingum

Foreldrahús 

 • Fræðsla, forvarnir og ráðgjöf til fjölskyldna og einstaklinga, vegna samskiptavanda og stuðningur við ungmenni í neyslu.

Barnahús

 • Barnahús sinnir málefnum barna sem grunur leikur á að sætt hafi kynferðislegri áreitni eða ofbeldi

Stjúptengsl 

 • Síða um sérstöðu stjúpfjölskyldna

Blátt áfram

 • Verkefni sem felst í því að efla forvarnir vegna kynferðislegs ofbeldis gegn börnum

Sjónarhóll

 • Ráðgjafamiðstöð fyrir foreldra barna með sérþarfir

ADHD samtökin

 • Landsamtök til stuðnings börnum og foreldrum með athyglisbrest, ofvirkni og skyldar raskanir.

Þroska- og hegðunarstöðin

 • Greining þroska- og hegðunarfrávika

Lesblinda

 • Aðstoð fyrir lesblinda, Davis ráðgjöf o.fl.

 

Upplýsingar um störf:

Næsta skref

 • Upplýsingar um nám og störf

Áttavitinn

 • Upplýsingar um framhaldsskóla og ýmislegt annað áhugavert

Fagfólkið

 • Viðtöl við fólk sem vinnur við hin ýmsu störf

Næsta skref

 • Upplýsingar um störf

Nám og störf

 • Upplýsingar um nám og störf í iðngreinum

Landspítalinn

 • Myndbönd um hin ýmsu störf innan spítalans