Námsmat

Unnið er eftir námsmati í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla 2011. Á öllum stigum er gefið eftir hæfniviðmiðum skólanámskrár. Á yngsta stigi er gefið í umsögnum; til fyrirmyndar – hæfni náð – á góðri leið og hæfni ekki náð. Á miðstigi og elsta stigi fá nemendur einkunnir í bókstöfum A – B+ – B  – C+ – C – D. Kennarar birta nemendum og foreldrum námsmat (einkunnir og/eða umsagnir fyrir verkefni) jafnóðum á InfoMentor svo hægt er að fylgjast með frammistöðu og framvindu jafnóðum.

Í 4., 7. og 10. bekk er gefin lokaeinkunn í hverri námsgrein eftir matsviðmiðum aðalnámskrár að vori. Í öðrum árgöngum fá nemendur skriflega umsögn um frammistöðu en ekki lokaeinkunn.