Frá sóttvarnarlækni og landlækni Íslenska – English – Polski

Skólaganga barna á tímum COVID-19 faraldurs 

Landlæknir og sóttvarnarlæknir vilja árétta mikilvægi þess að nemendur í leik- og grunnskólum haldi áfram að sækja skóla þrátt fyrir takmarkanir á skólastarfi.

Lesa meira hér

Schooling of children during the COVID-19 pandemic

The Director of Health and the Chief Epidemiologist wish to reiterate how important it is that children in nursery and primary schools continue their school attendance despite the limits placed on school activities.

Read more here

Edukacja szkolna w czasie epidemii COVID-19

Dyrektor Służby Zdrowia oraz Główny epidemiolog podkreślają znaczenie kontynuowania przez dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych udziału w zajęciach mimo obowiązujących ograniczeń w działalności szkół.

Przeczytaj więcej tutaj

Posted in Fréttaflokkur.